Световно наследство

Въздигна се от основа и се създаде пречистият храм...

Боянската черква, осветена през 1259 г., е единственият цялостно запазен средновековен архитектурно-художествен ансамбъл в България

Вилиана Семерджиева

"Въздигна се от основа и се създаде пречистият храм на светия Христов йерарх Никола и на светия великославен Христов мъченик Пантелеймон със средствата, с грижите и с голямата любов на Калоян, севастократор, братовчед царев, внук на свети Стефан, крал сръбски. Изписа се в българско царство при благоверния, богочестив и христолюбив цар Константин-Асен."

Това гласи на новобългарски ктиторският надпис до образите на Калоян и Десислава в Боянската черква. Техните портретни изображения на северната стена, както и тези на българския цар Константин Асен и царица Ирина, са отбелязани с надписи: Калоян - севастократор и ктитор, Десислава - севастократорица и ктиторица, Константин - цар, Ирина - царица.

Боянската черква се намира в полите на Витоша, на 8 км от София. Малката кръстокуполна постройка, чиито стени са били покрити със стенописи, според учените вероятно е строена през Х-ХI в. През XI в. там е имало укрепление, което е играло важна роля във войните с Византия. Към XII в. черквата е обновена и отново изписана, но от това време са останали само фрагменти. През XIII в. черквата, свързана с крепостта, е разширена и обновена по поръка на местния владетел севастократор Калоян и севастократорица Десислава. Достроен е притвор (преддверие), а над него - семеен параклис. Известни зографи изписват всички стени, като закриват фреските от XII век. Запечатани са първото изображение на свети Иван Рилски, на ктиторите, на света Петка, на цар Константин Асен и царица Ирина - владетели от Второто българско царство. Надписите са на българския черковнославянски език. След завършването черквата е посветена на свети Никола и свети Пантелеймон и е осветена през 1259 г. Тя е единственият цялостно запазен средновековен архитектурно-художествен ансамбъл у нас. По-късните наслоявания от XIV, XV-XVII и XIX в. имат епизодичен характер.

Онова, което придава голяма стойност и значение на този паметник на културата, са цветните изображения от 1259 г. В тях блести големият талант на незнаен български художник - т. нар. Боянски майстор, който умело владее живописната техника и композиционното майсторство. В сцени или поотделно са изписани 240 фигури (втори живописен слой над оригиналния). Изключителни за епохата са портретите на цар Константин Асен и царица Ирина и на севастократор Калоян и жена му Десислава. В стенописа "Св. Никола спасява моряци" по облекло и жестове моряците напомнят тогавашните рибари. Детайли от народния бит се долавят и в композицията "Тайната вечеря". До XIX век Боянската черква не е претърпяла големи промени. Тогава се прави основен ремонт и към черквата се достроява преддверие. Преустроява се и се украсява семейният параклис.

Тежка дървена врата, обкована с железни гвоздеи, води към вътрешността на черквата. Оригиналната фасада на черквата от средата на ХIII в. днес представлява източна стена на късния притвор. Разработена е живописно с характерните за архитектурата от това време глазирани керамични елементи - розети и т.нар. "панички". Фрагменти от антични мраморни архитектурни елементи са вградени в средновековната стена. В плитката аркирана ниша над вратата в черквата още личат следи от изображението на св. Пантелеймон, патрона на храма. В тясната, висока и плитка ниша от север на вратата се виждат следи от два или три живописни слоя. Последният е представлявал сцената "Кръщение Христово". Нейното разполагане тук може да се обясни с ритуала кръщение, който през Средновековието се е извършвал в притвора на храма.
Състоянието на сградата и уникалните фрески е тревожело поколения. Още от началото на ХХ в. влага, соли и замърсявания покриват стенописите. Народният музей в София възлага през 1912 г. реставрацията им на австрийския художник Йосиф Бала. По-късно пак по поръка на музея през 1914-1915 г. Марин Георгиев завършва започнатите от австрийския специалист работи. През 1934 г. отново се налага реставрация, която е възложена на проф. Кирил Цонев. През 1944 г. Карл Йорданов почиства отново стенописите. През 1977 г. Боянската църква е затворена за посещения - в нея се извършват консервационни и укрепителни работи от Националния институт за паметниците на културата. През 1999 г. Боянската черква отново бе отворена за посещения, след 20-годишна работа по възстановяването на сградата и стенописите, благодарение на екипи от квалифицирани реставратори под ръководството на Лозинка Койнова-Арнаудова, работили в черквата през последните близо две десетилетия. Направена е покривна конструкция с изолация за пресичане на влагата, изградени са и противоземетръсните съоръжения. Архитектурните работи и реставрацията на стенописите са в последния си етап.
Средствата за реставрацията най-напред се отпускат от Министерството на културата, после се включва и фондация "Бояна". Така реставрацията на стенописите е ускорена. Вече са готови изображенията на св. Никола (ХV-ХVII в.), стенописи от 1882 г. Свалените от стените на черквата стенописи след реставриране се експонират в Националния музей "Боянска черква". Постоянна изложба отразява процесите на консервация и реставрация на стенописите. Със средства на фондация "Бояна" е извършена и цялостна реставрация на гроба на царица Елеонора, който е в двора на черквата. Реставрацията пресъздава Боянската черква в най-близкия до оригинала архитектурен вид, с орнаментика, близка до Търновската и Несебърската. Сега музеят работи за посетители всеки ден от 9 до 17 ч., при специален режим на разглеждане и престой в черквата.

Като паметник на културата от национално и световно значение, Боянската черква е вписана в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1979 г. под номер 42.


И гледах сенките от миналото време
в благоговеен страх, с прехласнати очи.
И те ме гледаха... Изгасналото племе
възкръсваше пред мен под бледните лучи.

И чувствувах се аз назад във вековете,
попаднал в други мир, незнаен и любим,
и като живи там стояха ликовете
свети, издраскани, опушени със дим.
Иван Вазов
Из "Боянската черква"Снимки Интернет

03.12.2005

 

Мнения по темата: