Драги читатели,
в рубрика "Искам думата" Ви даваме възможност да изразите своето мнение, да споделите проблемите си, да заемете позиция ...

Материали се приемат на следния адрес:

Бул. "Цариградско шосе" 113А, ет.2
за "Искам думата"

iskamdumata@duma.bg


Утре не започва от нас

Петър Тасев - защитникът на свободното слово

Бях най-младият репортер във в."Труд", назначи ме Ангел Георгиев, първият главен редактор на вестника след 9 септември 1944 г. Току-що се бях уволнил от казармата и бях приет за студент в Софийския универиситет. Годината беше 1947-ма, а "Труд" беше издание на новоучредените професионални съюзи в България. След бай Ангел, както всички го наричахме, за главен редактор беше назначен Борис Милев - една от легендите на френската съпротива по време на хитлеристката окупация през Втората световна война, комендант на нелегалните военни формирования в Париж. Заедно с него в редакцията беше назначено и едно младо момче,което още не носеше брада и не пушеше с лула и което ми "отне първенството" за най-млад репортер. Името му беше Стефан Продев. Заедно с него се появи и литературният редактор на вестника, един много приятен и симпатичен мъж, по-скоро висок, отколкото среден, отдавна преминал средната възраст, с изразително и красиво лице, подкупваща усмивка под традиционните английски мустаци и едни издайнически добри и любопитни очи. От него лъхаше непринудено достолепие. Голяма беше изненадата ми, когато разбрах, че Петър Тасев, така се казваше нашият нов редактор, е бил


последният главен редактор на вестник "Мир"

преди 9 септември 1944 г. Знаех и че главните редактори на големите буржоазни вестници бяха съдени от Народния съд.
Голямата заслуга на Борис Милев беше, че не само успя да защити Петър Тасев и да го измъкне от Народния съд, но и да го назначи за стилист на в."Труд". Това беше голям риск от страна на Борис Милев в онези революционни времена, но си беше в негов стил. И както разбрахме по-късно, не е имало никакво основание Петър Тасев да бъде съден.
Вестникът много скоро придоби малко по-различен, по-разчупен вид от официозите - "Отечествен фронт", "Народна войска" и "Работническо дело". Голяма заслуга за това имаше и нашият стилист Петър Тасев.
Имах късмета да работя под негово ръководство, макар и за кратко време. Той беше изключително етичен, с богата обща култура и речников фонд, отличен стилист и редактор. Още в първите дни той обърна представата ми за "буржоазен журналист" на 180 градуса. Независимо от някои наши предубежденията, той стана любимец на всички. Отначало с неудобство, а по-късно с доверие се допитвахме до него, приемахме препоръките и бележките му, доверявахме се на неговия професионализъм и опит. Това, което научих, ми остана за цял живот - професионалната доктрина и азбуката на журналистиката.
По-късно, при други обстоятелства, попитах Борис Милев как се е сетил да покани Петър Тасев. Във Франция се занимавах и с журналистика, отговори Милев, и като ви видях на какъв хал сте, разбрах, че без майсторняма да минете..

Кой е Петър Тасев ?


Роден е на 31 януари 1896 г. в София. Баща му Лазар Тасев, родом от Битоля, участник в борбата за освобождението на Македония, е принуден да се пресели в София.
Семейство Тасеви с четирите си деца живее в Драз махла при мизерни условия. Малкият Петър завършва Френският католически колеж в София и стенографски курсове в Париж. По-късно брат му Кирил е разстрелян като анархокомунист. Петър прекъсва образованието си, за да издържа семейството. Заминава като общ работник в Линц, Австрия. През 1926 г.Петър Тасев се жени за дъщерята на един от най-известните столични журналисти Любомир Харизанов, която е и племенница на Яне Сандански. По това време Харизанов работи като главен репортер в най-добре списвания и престижен български вестник "Мир", наричан още и българският "Таймс", според изследователите на българския печат.
През 1927 г. тогавашният главен редактор на вестник "Мир" Иван Пеев-Плачков назначава Петър Тасев за репортер. Оттогава до 1944 г. професионалният път на Петър Тасев е свързан само с в."Мир".
Акционери във вестника са потомствените банкерски фамилии Бурови, Гешови, Яблански, Губиделникови, а редактори и сътрудници са едни от най-известните журналисти, политически, стопански и културни дейци - Михаил Маджаров, Иван Пеев -Плачков, Иван Ев.Гешов, Атанас Буров, Цвятко Бобошевски, Антон Страшимиров, Иван Вазов, проф. Александър Балабанов, проф. Петко Стайнов, проф. Богдан Филов, проф.Димитър Михалчев, проф.Иван Шишманов, Велчо Велчев, Райко Алексиев, д-р Борис Вазов, Христо Бързицов и още много други. Вестник "Мир" излиза в продължение на половин век - от 1894 до 1944 г.
През първите години на своето съществуване той е представителен вестник на една от най-големите партии в страната - Народната, а от 1924 г. се превръща в независим национален всекидневник. Значително влияние върху списването му оказват водещите издатели д-р Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов и Атанас Буров.
Въпреки криволичещия си път като партийно издание и след това - като независим всекидневник, "Мир"в основната си ориентация винаги е защитавал парламентарната демокрация, бил е отворен за западноевропейската, руската и американска култура, давал е пример за широта и търпимост към хората с различни убеждения, на които е предоставял страниците си.
Военните 1941-1944 г. са последните и най-трудни в полувековната история на вестник "Мир".
В този период главен редактор на вестника е Петър Тасев. По-време на бомбардировките, сред разрушените редакции е и тази на в."Мир". Това налага да се намали обема на вестника и по-късно да спре издаването му за известно време. Да се работи и подържа реномето на българския "Таймс" в подобни тежки условия, при жестока военна цензура, която го лишава от много сътрудници, е равносилно на подвиг.От журналистите се е изисквало

не само висок професионализъм, но и смелост.

Най-голяма е била отговорността на главния радактор. Петър Тасев пише голяма част от уводните статии, като умело и обективно отразява събитията и позицията на редакцията по най-важните въпроси на съвремието. Това го прави много популярен в гилдията и сред читателите.
И след събитията около 9 септември 1944 г. в. "Мир" продължава да излиза, последният му брой е от 30 декември 1944 г. А с постановление на ОФ правителството от 1 януари 1945 г. са спрени всички вестници, с изключение на правителствените официози, "поради липса на хартия".
През 1945-1946 г. Петър Тасев, заедно със Славчо Васев, редактира независимия информационен вестник "Ден". През 1947 г. е литературен редактор на в."Труд", след което работи като директор на дружество "Стрела", в редакцията на в."Земеделско знаме" и накрая - редактор на списание "България" (списанието получава през юли 1971 г. орден "НРБ" - втора степен по случай 25 години от излизането на първия му брой и за заслуги за популяризиране на успехите на страната в чужбина). Петър Тасев умира през 1984 г.
През цялата си професионална кариера, при изключително трудни за опазване на журналистическата съвест условия, Петър Тасев е честен и обективен към своите читатели и толерантен към работодателите си.
Незаслужено стой в забрава един от видните представители на българската интелигенция, талантлив журналист и редактор, който постави родината над личните интереси, истината - над кариерата, верен защитник на свободното слово в българския печат.
Българската журналистика може да се гордее с Петър Тасев!


Милен Гетов

17.07.2006