Личности

БЕТИ АЛВЕР ЕСТОНСКАТА АНА АХМАТОВА

100 години от рождението на известната поетеса

Огнян СТАМБОЛИЕВ

БЕТИ АЛВЕР (псевдоним), истинското й име е Елизабет Лепик. Родена е на 23 ноември 1906 г. в Йъгева, Естония - в семейството на трудови хора. Следвала е в Тартуския университет.
Уникалният поетичен талант нарежда Бети Алвер ( 1906- 1989 ) сред големите поетеси на ХХ век. В зенита на дните си, през 1986 г. тя изненада читателите със стихосбирката си "Корали в реката Емайъги", посрещната като истинско събитие в културния живот на Естония. "Жива класика" - така определи поезията й известният естонски писател - неин страстен почитател и изследовател Айн Каалеп.
Съдбата на естонската поетеса е близка до тази на великата й руска съвременничка Ана Ахматова. В годините на жестокия сталински терор изгубва мъжа си, талантливият поет Хейти Талвик. До 1966 година живее в изолация, за да изненада читателите със сборника стихотворения и поеми "Звезден час". През този дълъг период Бети Алвер черпи сили и душевно равновесие в преводите на руски и немски поети Пушкин,Лермонтов,Тютчев,Гьоте, Хайне и др.), като сред тях особено място ще заеме първият и блестящ естонски превод на "Евгений Онегин" от Пушкин.
Петтомната руска (съветска) литературна енциклопедия й отделя едва няколко реда. Родена е на 23 ноември 1906 г. под благородния и честен знак на Стрелеца, а истинското й име е Елизабет Леник. След гимназията завършва литература в прочутия и най- стар университет на Естония, в град Тарту. Започва да печатата съвсем млада, една 19-годишна. Първата й книга е романът "Любовницата на вятъра" ( 1927), следват: разказът "Инвалидите" (1930), поемата "Песен за бялата врана" ( 1931) и вторият й роман "Комедия на нищетата" (1935).
През 1936 г. е истинският й голям дебют - издава поетичния сборник "Пепел и огън", забелязан от критиката и читателите в малката прибалтийска страна. "Ражда се една голяма естонска поетеса - Бети Алвер", пише един от тогавашните вестници в Талин.
Бети Алвер се изявява като голяма, завършена поетеса още в първата си книга. Като съединява Sacre avec Profane - Възвишеното със Земното, тя за първи път въвежда в естонската поезия "осветеността на делника", опоетизира живота на "малкия човек",търси истниските стойности в живота, смесва трагичното с комичното,пренебрегва каноните, границите и преградите. Създава свой съвсем нов, оригинален поетичен език и успява!
През 30-те години на миналия век стиховете на Бети Алвер удивляват със своето своеобразие и модерност, а през 60-те, през периода на "временното затопляне" след сталинските десетилетия, оказва силно влияние върху естонската поезия, влияние, които се чувства чак до 80-те години. От критиката се определя като "философска", "социална" и "по- малко лирична" и "съвсем неженска"... Ако разгърнем някои литературните списания ще прочетем такива оценки: " Поезията на Бети Алвер е проникната от дълбок хуманизъм. В иронията й, подобна на студен душ, а също и в притаената й самоирония се таи искрено съчувствие към всичко живо..." или "Опростената трактовка на поезията на Бети Алвер от следвоенните години не дава представа за мащабите на истинския талант на тази голяма поетеса..." Без съмнение, верни твърдения.
Проблемът за времето, представата за неговата относителност, раздвижената и усложнена представа за света е в дълбока вътрешна връзка с творческия дух и търсенията на тази забележителна майсторка на поетиченото слово. Като смесва Възвишеното и Низкото, тя опоетизира всичко, до което перото й се докосне.И както казва един от естонските й критици: "За Бети Алвер Раят може да се намери дори на на бедната и прашна улица". В известен смисъл тя изразява онзи дух, носител на който в онези години в немската проза е бил Томас Ман, автор, който също се вълнува от вечната тема за Времето и Героя.
В тази особена и непригладена поезия временните пластове текат в единен, общ поток, пред който еднакво равни са и: Огънят и Пепелта, и Небето и звездите,и яркият корал, и всички земни твари...В дълбоко изстраданите й стихове тупти лесно ранимото й, но голямо и силно сърце,а заедно с него усещаме и нейната съчувстваща, макар и малко насмешлива усмивка.
Майстор на стиха, Бети Алвер владее до съвършенството формата и езика. Изказът й е прецизен,пределно точен и лаконичен.Твърде трудна е за превод, затова и дори в бившия СССР е превеждана съвсем малко, не само по политически причини. Българският превод, с работата на когото се запознах при подготвянето на първото българско издание- билингва на естонски и български, е пределно близък до оригинала и като съхранява максимално оригиналната образност на Бети Алвер е истински поетичен. Преводачката и поетесата Дора Янева- Медникарова,отличен познавач на тази далечна литература, е пресътворила особения поетичен слог на Бети Алвер със завидно вдъхновение. Един сериозен български принос в честването на стогодишнината на голямата естонска поетеса.


Корали в Емайъги *


И си спомням ония минути,
когато
над реката тихо
висне дъга.
Стояхме на моста. Лято.
Твоят път беше
строг - и тогаз
за мен отредиха съкровища скрити.
Твоят свят...
недостъпна стена!
От моста далечен
мятах искрици -
коралите алени,
моят ден и тъга.
Отшумяха ефирните страсти.
Пропълзяха
по лицето отломки от смях.
В Емайъги
отразяват се властно
коралите мои.
Блестят!

* Емайъги - най-голямата река в Естония

Багри от живота


Все търсех точното число,
делях неотделимото,
додето тихо се досетих,
че на съдбата сумата намираш,
щом умножиш потока мълнии
по тъмните целувки на смъртта
в живота си
и мигове неповторими,
с онази болка, тътнеща в теб.

Превод: Дора Янева - Медникарова

Енциклопедия

Естонска поезия


Възникването на естонската поезия се свързва с името на Райнер Брокман, който през 1637 г. публикува текста за сватбена песен на естонски език в александрийски стих. Но за истински основоположник на естонската поезия е смятан К.Я. Петерсон, чиито стихове носят дълбоко патриотично и философско съдържание. Към края на по-миналия век се отнасят и имената на Ф.Р. Фельман и Ф.Р. Крейцвалд. За творчеството на Лидия Койдула е херактерен романтичният стил. Ернест Енно е смятан за представител на така наречения народен символизъм.
По времето на руската революция през 1905 г.в Естония възниква литературното движение "Ноор Ести", чиито представители са Густав Суйте и Билем Грюнтал - Ридал. По-късно през 1917 г. възниква литературното обединение "Сиуру", в което се включват Мария Ундер, Хенрик ВИснапу, Йоханес Барбарус и Аугуст Але. Към това обединение по-късно се включват Артур Адсон и Хенрик Адамсон, които пишат на южноестонски диалект. По същото време в естонската поезия се забелязва силното влияние на символизма и футуризма.
През 1920 г. по силата на Лениновия декрет на мира е обявена независимата Естонска република. Тогава се изявяват поетите Валмар Адам, Юхан Сютист, Март Рауд. Възникналото през 30-те години в Тарту обединение "Влъхвите" е дело на Бети Алвер, Хейти Талвик, Паул Вийдинг, Уку Мазинг, Аугуст Санг, Керсти Мерилас и др.
Драматичните събития през 1939 - 1940 г., последвани от войната и анексирането на Естония от Сталин стават причина много от известните поети като Г. Суйте, М. Ундер и Х. Виснапу да напуснат страната и да емигрират в Швеция. Там те продължават своите поетически търсения в набелязаната от тях посока.
От втората половина на 1950 г. естонската литература и поезия са подчинени на идеологическите догми на соцреализма. независимо от това през този период дебютират Елен Нийт, Яан Крос и Айн Калеп, определяни като новатори на стиха. През 1960 г. се появява поколението на младите тогава поети Паул Ерик Румо, Ян КАплински, Вийви Луйк, Хандо Рунел и Юхан Вийдинг, които днес съставят ядрото на съвременната естонска поезия.
От втората половина на 80-те години на миналия век в естонската литература се изявява младото поколение от поети, сред които Хасо Крул (антипоезия и метапоезия), Тин Трубецки (пънкпоезия). През втората половина на 90-те години Маргус Конула пише своите стихове върху основата на новия градски фолклор.

16.09.2006

 

Мнения по темата: