Щрихи към портрета на шарлатанията

По покана на ДУМА известният руски физик акад. Едуард Кругляков разказва за измамите и аферите с торсионните полета на пристигналия у нас "прочут учен" Анатолий Акимов

Акад. Едуард Кругляков,
Руска академия на науките,
председател на Комисията за борба с лъженауката

Научихме, че "прочутият руски физик Анатолий Акимов, академик на Руската академия за естествени науки (РАЕН) и на Международната академия по информатизация при Икономическия и социалния съвет на ООН" е решил да облагодетелства България със своите най-нови разработи и дори да прочете няколко лекции за физиката на ХХI век и технологите от 6-то поколение.
Трябва веднага да кажа, че ако Акимов е известен сред физиците в Русия, то не е като учен. Да започнем с това, че това "светило" на науката

няма нито една (!) публикация

в реценираните физически списания, няма научна степен на доктор, а още по-малко на доктор на науките. Понякога той се представя за такъв, но Висшата атестационна комисия (ВАК е единственият орган, упълномощен от държавата да контролира присъждането на научни степени и звания) отрича този човек да има каквато и да било степен. Затова пък Акимов отдавна има скандална известност. Но - всичко поред. Най-напред - малко история.
Всичко тайнствено и мистично привлича хората. От това често се възползват мошениците. Можем да си спомним лъчите на Блондло, които вълнуваха обществото в началото на ХХ век и бяха майсторски "ликвидирани" от Роберт Ууд. През 30-те години на миналия век в Англия се появи изобретател, който едва не продаде на генералите "лъчите на смъртта". Куриозно разобличаване на мошеничеството попречи на сделката. Преди около 30 години президентът на Франция Валери Жискар д'Естен присъства лично при демонстрирането на прибора, генериращ някакви вълшебни лъчи, които свободно проникват през земята, отразяват се от нефтените залежи и се регистрират от прибора. Президентът обаче заподозрял мошеничеството. Което излязло наяве. Впрочем, една от "разработките" на Акимов също е свързана с търсенето на нефт с помощта на торсионните излъчвания. В началото на 80-те години в медиите в СССР разтръбиха за някой си А. Деев и неговите вълшебни Д-лъчи. В средата на 80-те години към Деев се е присъедил и Акимов. С негова помощ Д-лъчите се превръщат в т.нар. спинорни полета. Под щита на секретността през 1986 г. са започнали първите експерименти при военните за предаване на сигнали по спинорния канал за връзка. Както твърди Акимов, тези експерименти билизавършени успещно (както ще видим по-нататък, експертите дадоха друга оценка)...
През 1987 г. на масата на председателя на правителството на СССР се появява документ, описващ уникалните възможности на спинорните полета във военното дело. Твърди се, че в настоящия момент СССР е лидер, но ако не бъдат предприети съответни мерки, "изоставането в областта на теорията и практиката на спинорните полета може да има необратими последици в области на отбраната като: методи и средства за сигурно откриване на противниковото стратегическо оръжие, далекобойно безконтактно поразяване на противниковите стратегически въоръжения, скрита и защитена от влияния връзка с обекти в Космоса, на земята, под земята, под водата, мобилни средства по принципа за управление на гравитацията, психофизично и медико-биологично въздействие върху войските и населението" и пр. И по нататък: "Множество, твърде неочаквани области на приложение на спинорните полета сега дори е трудно да предречем, както във времената на Фарадей е било невъзможво да се предскажат всички съвременни области на приложение на електромагнетизма".
Какво е можел да направи председателят на правителството? Не даде ли пари - ще получи "необратими последици". Наложило се да даде, при това немалко:

500 млн. рубли (700 млн. $).

Ако професионалните физици се бяха запознали с този документ, аферата можеше да бъде прекратена веднага. Но документът е бил строго секретен и физиците научиха за далаверата с торсионните полета (така по това време се наричали спинорните полета) едва през март 1991 г., когато чл.-кор. (сега академик) на Руската академия на науките (РАН) Евгений Александров огласи пред нейното Общо събрание съдържанието на документа. Разрази се голям скандал. След като обсъди ситуацията, Отделението по обща физика и астрономия на РАН изпрати протест до Комитета по наука към Върховния съвет на СССР. През юли 1991 г. комитетът прие постановление "За порочната практика на финансиране от държавни източници на псевдонаучни изследвания". Веднага след това Центърът за нетрадиционни технологии, създаден към Комитета по наука зареализиране на торсионната програма, бе закрит, а неговият директор - Анатолий Акимов, кръстникът на цялата афера, бе уволнен.
Но с виновниците за аферата никой не се зае, времето не бе подходящо за това. През август стана опитът за преврат, а в края на годината се разпадна Съветският съюз. Не след дълго Акимов организира малко предприятие със звучното име "Международен институт по теоретична и приложна физика при Руската академия за естествени науки (РАЕН)". Това обаче не повиши авторитета му в научния свят. Вече споменах за отношението към него от страна на академиците на Руската академия на науките. Той обаче бе избран за кадемик на РАЕН. Може би там към него са се отнесли по-добре? Уви, физиците в РАЕН също не понасят "академика" Акимов. Ето какво се казва в протокола от заседанието на Бюрото на Секцията по физика в РАЕН: "Борото на физическата секция изслуша на своето заседание отчет от директора на Института по теоретична и приложна физика г-н Акимов и констатира, че г-н Акимов не даде задоволително обяснение на научното направление на изследванията си, особено в частта, която се отнася до т.нар. торсионни вълни и тяхното практическо използване, извличането на енергия от вакуума и пр. Тъй като подобни дейности дискредитират РАЕН, бюрото предупреди г-н Акимов, че ако публикува и пропагандира разултатите, той е длъжен да снеме грифа, че работи под егидата на РАЕН. В случай на нарушение на забраната секцията ще повдигне въпроса неговият институт да бъде лишен от статута на подразделение на РАЕН".
По-късно е прието още по-сурово решение: "Бюрото отбелязва, несъстоятелността на научната обсновка на изследванията, не поддържа посочените изследвания и не намира за възможно посоченият институт да съществува под егидата на Секцията по физика в РАЕН". Възниква вопросът защо Акимов остава в тази академия? Защото за нейните функционери той е много необходим - именно те го избират за "академик", подминавайки Секцията по физика.
Но нали Акимов е избран и в Международната академия по информатизация (МАИ), която е дори към ООН. В нея са избрани голямо количество уважавани учени, политическси дейци и даже Генералният секретар на ООН Кофи Анан и неговият предшественик Бутрос Гали. Уви, това е само красива фасада от "сватбени генерали". Зад фасадата на МАИ нейните функционери въртят далаверките си, търгувайки със званието академик. Днес тези академици са вече 15 000! Към науката тази академия няма никакво отношение. "Академиците" имат удостоверения, а функционерите й се занимават с бизнес, понякога не твърде чистоплътен. Така че да си академик на МАИ не е особено почетно. Много учени вече крият, че са членове на МАИ. Впрочем, нейните напъни да се примаже към ООН нищо не струват, тя няма никакви привилегии там.
Но да се върнем към темата за Акимов. Защо физиците тъй силно го отричат? Защото всичко, което проповядва,

не става дори за научна фантастика.

Доводите на дилетантите (ами ако той е прав, а всички други се заблуждават?!) не издържат никаква критика. Ще се постарая да нарисувам портрета на този човек с езика на фактите, разбираеми и за неспециалистите. Ще цитирам твърденията на Акимов и съответните коментари.
- Акимов: "При експериментите се вижда: новият вид връзка работи без предаване на електромагнитни вълни и по съвсем други принципи, които не изискват практически никаква традиционна енергия".
Мнението на експертите: През април 1985 г. А. Деев и А. Акимов съвместно с представители на КГБ са направили експериментална проверка наорганизацията на канала за връзка с използване на Д-поле. Според експертите на КГБ "резултатите от изследванията не могат да бъдат признати за методически коректни и достоверни". В заключението на експрертите от КГБ се съдържа и по-сурово твърдение:"Достоверно известно е, че експериментите в КГБ на СССР не дадоха положителни резултати".
- Акимов: на етапа разработване на програмата "активно участие взеха няколко известни учени и сред първите - директорът на Объединения института за ядрени изследвания в Дубна акад. Н.Н.Боголюбов".
Акад. Н.Н.Боголюбов: "Съобщавам Ви, че нямам отношение към въпросната дейност, тъй като научавам за нея от Вашето писмо. Всякакво посочване на моето име е неоснобосновано (из писмо до акад. Е. Александров).
- Акимов: "Както бе посочено от акад. Л.Б.Окун, спиновата вълна (торсионната вълна) в спиново-подредена среда (физически ваукуум) ще се разпространява по същия начин като гравитационна вълна, т.е. торсионната вълнаняма да може да се екранира".
Акад. на РАН Л.Б.Окун: "Смятам за свой дълг да съобщя, че в нито една от моите работи (а аз съм написал редица статии по теория на вакуума) няма нито едно споменаване на торсионните полета. Никакви разчети на торсионни полета не съм правил. Винаги съм смятал, че "торсионната физика" е нечистоплътен блъф. Цитатът от списанието само потвърждава това мнение".
- Акимов: "съвместно с учени от Украина са получени материали с уникални свойства, в частност - стомана, която е 2 пъти по-твърда от обикновената и 6 пъти по-пластична".
Акад. В.И.Трефилов: "Нищо подобно никога не е било установено".
Уместно е да напомня още един случай, свързан с материалите, "получени" с торсионни генератори. През април 1996 г. един от сътрудниците на г-н Акимов - В.Ю.Максарев, се явил в Министерството на науката с уникали образи на мед. По думите му медта, облъчена с торсионни полета в стопилка, е увеличила 80 пъти своята проводимост! На покойния акад. А.С.Боровик-Романов му бяха необходими само час и половина, за да разобличи измамата. Проводимостта на облъчения и необлъчения меден образец се оказа еднаква с точност до процента!
- Акимов: "Много от нашите изделия (торсионните генератори) минаха успешно научна експертиза именно в академичните институти, например в Института по физика в АН на Украйна, в Института по проблеми на материалознанието, в Института за медицински проблеми на Севера и др., за което са съставени съответните протоколи".
Акад. М.С. Бродин, директор на Института по физика вм АН на Украйна: "В Института по физика към АН на Украйна никога не е осъществявана научна експертиза на работа с торсионни полета".
Проф. В.Т. Манчук, директор на Института за медицинских проблеми на Севера: "Научни изследвания за изучаване на влиянието на торсионни полета и технологии върху здрав и патологичен човешки организъм не са се правили и не се правят. Научните сътрудници на Института и на клиниката към института не са участвали в провеждането на научни експертизи, свързани с изследване на влиянието на торсионните полета".
- Акимов: "В НПО "Енергия" скоро трябва да бъде изпитана първата "летяща чиния". Принципът й на движение е съвсем нов - не се използва реактивна тяга. При успешни изпитания съществува реална перспектива за преврат в целия транспорт (Е.К. Така е написано в текста) на автомобили, влакове и т.н. върху нова основа, без използване на двигател с вътрешно горене. Това изявление е направено през 1996 г. Някой да е чул за "преврат" в целия транспорт през изминалите 10 години?
В.П. Легостаев, първи вице-президент и първи зам. на генералния конструктор на РКК "Енергия": "РКК "Енергия" не се е занимавала, не се занимава и не предвижда да се занимава с разработването на "летящи чинии" върху оснвата на торсионни полета".
И тъй - поредната лъжа! Но като че нищо не е станало, г-н Акимов чете лекции пред доверчиви хора, описва грандиозните перспективи на торсионните технологии в ХХI век: "С тяхна помощ може да се получава енергия практически от нищото, като се заменят всички ТЕЦ и АЕЦ и се създаде алтернатива на ядрената енергетика. Вече се появиха и нови видове двигатели, които не изгарят нито нефт, нито газ, нито други въглеводородни видове гориво, а значи - незамърсяващи природата". Става дума, разбира се, за замяна на ТЕЦ и АЕЦ с вихрови водни генератори, които според обясненията на "академик" Акимов черпят енергия от физическия вакуум.
Само че аз никак не мога да разбера, защо най-бойките от тези генератори, трябва да вземат ток от мрежата, щом имат Коефициент на полезно действие (КПД) 1000 %. И още - защо, когато такъв генератор попада в ръцете на обикновените учени, те получават КПД под 100 %?
Акимовщината в днешна Русия се чувства като риба във водата, благодарение на корупцията на чиновниците и военните. Но на вас, братя българи, защо ви е да заимствате този опит?

13.11.2006

 

Мнения по темата: