Юлияна Томова:

Идеята на Обединена Европа наистина обединява

България може да обогати отношенията ЕС-Русия, казва главната редакторка на сп. "Дипломатически преглед"

Разговаря Тодор Коруев

Юлияна Томова е родена в гр. Земен на 1 юли 1966 г. Омъжена, с три деца. Завършила е Московския полиграфически университет, специалност "Издателско дело и книжна търговия" (където прави и аспирантура) и "Публична администрация" в УНСС. През 2001 г. основава и издава списание "Български дипломатически преглед", на което е и главна редакторка. заедно с него създава и издателство "Български бестселър - национален музей на българската книга и полиграфия". Сега е слушателка в Дипломатическата академия към министереството на външните работи на Руската федерация.

Главната редакторка на списание "Български дипломатически преглед" Юлияна Томова току-що се е завърнала от Москва, където изучава тънкостите на дипломацията в Руската дипломатическа академия. Припомняме на любезните читатели, че до заминаването си за руската столица г-жа Томова всяка събота водеше рубриката "България в глобалния свят". Затова и разговорът ни тръгва от темата за глобализма.

- Г-жо Томова, как изглежда България от столицата на една голяма и велика държава като Русия? През последните 15-16 години България и Русия изминаха сложен и противоречив път на двустранните отношения. Успяха ли най-сетне да се наместят пластовете, да се намери верният тон в отношенията с руския народ и държава?
- Вашият въпрос обхваща различните аспекти на отношенията между България и Русия: в областта на политическите контакти, икономическите връзки (особено туризма), културните взаимодействия и др. От моите преки наблюдения от септември 2006 г. досега не бих си позволила да давам категоричен отговор на който и да е от повдигнатите въпроси, но има факти, които сами по себе си са красноречиви. Да вземем един от тях: на 1 октомври 2006 г. в Москва руският патриарх Алексей II бе поканил цяла плеяда български владици и учени - специалисти в областта на византологията, старобългаристиката и славистиката, които отпразнуваха в най-стария православен храм в Кремъл 600-годишнината от кончината на Киприян. Българинът Киприян, един от най-ярките представители на Търновската книжовна школа от края на ХIV в., е първият патриарх на Русия. Малцина от просветените люде даже в Русия и България знаят този исторически факт. След като 600 години не са заличили историческата памет, духовното наследство, материализирано в свещените книги на нашите славянски народи, едва ли можем да се притесняваме, че глобалният свят ще прекъсне този процес. Тъкмо обратното - в ролята си на страна, членка на ЕС, България може да обогати по неочаквано непосредствен и хуманен начин контактите на страните от ЕС с Русия. Народите на запад, а и самите ние не познаваме достатъчно богатото наследство в областта на материалната култура, книжовните паметници, на съхранената религия и нравственост.
- Как попаднахте в Дипломатическата академия към Министерството на външните работи на Русия?
- Там съм не случайно, но по частен път благодарение на огромната дейност на Българо-руския юридически клуб и личните контакти, които съм си изградила като главна редакторка на списание "Български дипломатически преглед", което вече шеста година излиза и на руски език. Темата "България" почти не присъства сред младите хората, които учат в тази академия, но пък няма човек, чиито близки да не са се докосвали или посещавали страната ни. Убедих се, че след началото на 90-те години - преди всичко по политически причини, броят на български студенти, специализанти, докторанти и други специалисти, които се обучават в руските висши училища, рязко е намалял. Разбира се, тук първостепенно значение има външнополитическата ориентация на страната ни. Аз съм умерена оптимистка, че след неизбежните политически лъкатушения отново контактите между българи и руси ще придобият нормален характер, и съм убедена, че не бива да се игнорира Русия с нейния огромен и безспорно висок потенциал за подготовка на кадри във всички области на науката, образованието, културата, а също и духовните връзки, без които двата народа не могат. Основание за ведър поглед към бъдещето намирам в общата ни история, от една страна, и от друга - в чисто прагматичния план на взаимоизгодното сътрудничество в икономическата област, което в днешния свят има основно значение.
- До каква степен е възможно България да съчетае политическите и икономическите си интереси, духовните потребности и необходимостта да се готвят специалисти у нас, които да познават днешна Русия?
- Това е сложен въпрос, който може да намери отговор единствено ако българските държавници и политици се държат еманципирано, с необходимото самочувствие като ръководители на народ и държава, която е на картата на Европа от 1300 години. Аз в никакъв случай не разглеждам отношенията Русия-ЕС като антагонистични и всеки, който гради своите представи за обединена Европа, без да включва ролята на Русия, значи има ограничени представи за бъдещето на Европа и света. Русия, и по-специално руската дипломация, в момента е безкрайно динамична и не просто съответства на представите ни за глобализъм, а самата тя предизвиква процеси на премахване на традиционни представи за граници както във физически, така и в духовен смисъл. Също съм убедена, че шансът на обединена Европа за икономически просперитет се съдържа в контактите на Изток. Русия тепърва ще достига световни стандарти на живот на територия, която представлява 1/6 от сушата на земното кълбо.
- В навечерието на 50-годишнината от сключването на Римския договор издателство "Български бестселър - НМБКП", на което вие сте управителка, пусна от печат книгата "Обединени европейски щати. Манифест за нова Европа" на Ги Верхофстад, министър-председател на Белгия. Само преди няколко седмици отпечатахте в същата поредица и книгата на Гюнтер Ферхойген "Европа в криза". Под печат е и книгата на Оли Рен "Новите предели на Европа". Откъде този интерес към такива автори и проблеми и случайно ли се появяват тези книги сега на българския пазар?
- Не бих искала да се лаская от мисълта, че издателство "Български бестселър - НМБКП" прави нещо изключително, но от шест години ние издаваме списание "Български дипломатически преглед" и единственият ни стремеж от първия ден бе нашата страна да се съизмерва с народите от съвременния глобален свят чрез достойни критерии. В търсенето на такива критерии разработваме на страниците на списанието и проблематика, която се съдържа в книгите на Гюнтер Ферхойген, Ги Верхофстад и Оли Рен. Обединяващото в тези книги е темата за Европа. Оригинални са възгледите за бъдещото обединение, особено по въпроса дали някога може да има обединени европейски щати. Доколко това е възможно и доколко е необходимо, е въпрос кардинален и достатъчно сложен. Този въпрос за щатите не е патент на ХХI в. Един от бащите на социалдемокрацията Карл Кауцки говори за възможността европейските държави да се съединят в щати. Известно е, че поради тази причина ученикът на Кауцки Ленин зачерква своя учител и както показва историята, се оказва не най-добрият ученик. Бих казала, че тепърва ще бъдем свидетели на оригинални както теоретически възгледи, така и практически подходи, за да се осъществи обединението на Европа. Защото само общата територия на Стария континент като място за живеене не е достатъчна. Сегашният ЕС след последното разширяване на изток с България и Румъния включва държави и народи с различно икономическо състояние, нееднакви културни традиции, наследени исторически комплекси... и тук, колкото и тривиално да звучи, общото е визията за по-добро бъдеще. В този смисъл интересът на издателство "Български бестселър..." към проблематиката за обединена Европа не само че не е случайна, но ще продължи да бъде основна и при списването на списание "Български дипломатически преглед". Голямо е предизвикателството ние да намерим достойното си място в този европейски съюз и тази Европа, която помним от последните десетилетия на ХХ в. като Европа на държавите и хората, разделяни от железни завеси. Бих казала, че най-трудното, но и най-интересното не завърши с приемането на България в ЕС на 1 януари 2007 г., а тепърва предстои и вярвам, че идеята за обединена Европа наистина ще ни обедини в името на мира и сигурността на планетата ни и по-доброто бъдеще на народите ни.

05.04.2007

 

Мнения по темата: