Разговор

Иван Гризанов:

Необходими са ни нови енергийни мощности

Ако скочи потлеблението на ток през зимата, отделни трафопостове ще изключват, прогнозира заместник-председателят на Комисията по енергетика

Иван Гризанов е роден през 1957 във Видин. По професия е инженер със специалност топло и ядрена енергетика. Владее руски и румънски език. Депутат е в 40-то Народно събрание от "Коалиция за България". Заместник-председател е на Камисията по енергетика и е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.

Разговаря Мая Калпачка

- Госпидин Гризанов, последният месец много се заговори по темата каква да бъде собествеността на "Топлофикация - София". Вие на какво мнение сте по този въпрос?
- Когато има собственик с по-голям процент, например 75 на сто, той може да управлява по-добре, защото ще може да взема самостоятелно решенията без вмешателството на другия. Аз вече изразих мнение, че това трябва да бъде Столична община.
- "Топлофикация" има серизони проблеми не може да си прибере вземанията, но общината и държавата досега не могат да се разберат.
- Сигурно е така. Не виждам причина да станеш мажоритарен собственик и после да има последващи стъпки. Какво пречи да има приватизация на "Топлафикация", ако има такъв интерес.
- Интерес има.
- А защо това да не стане. Така ще получим свежи пари от продажбата, ще бъдат покрити задълженията, а после новият собственик ще си поема отговорността.
- Когато се заговори за приватизация имаше мнения, че не е добре това да стане. Има хора, които заявиха, че е страшно да се продаде топлофикация, че има подводни камъни. Ясно ли е какво ще се продава.
- Трябва нещата така да се направят, че никой да не загуби от продажбата. Не е лоша идеята "Топлофикация" да се продаде на четири части, на четири района. Различни са централите в Сафия, които извършват услугата по топлоснабдяването. Така ще има конкуренция между тях и няма да има един монополист. Ако в единият район се предприемат достатъчно мерки, чрез които да се намали цената на услугата, за една част от софиянци тя ще е по ниска. Това е вид конкуренция. Големият проблем е събираемостта на вземанията, който го има не само в София. - Топлофикациите дължат пари на "Булгарагаз", а най-големият длъжник е "Топлофикация - София". Това е много много серизоне проблем. Но има някакво чувство на безнаказаност, на безотговорност в част от абонатите.
- За да се стигне до това положение вероятно отговорност има и ръководтвото на топлофикациите, aко на мен някой дълго време не ми плаща, ще го прекъсна и няма да го оставя да трупа дългове години наред.
- Не може да се каже, че топлофикаците са без вина. Не упреквам никого, но все пак не малко абонати мислят, че са лъгани. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) им даде предписания какво трябва да променят в работата си. Това бяха осем предписания, едно, от които беше сметките да са по-ясно написани, за да отпадне това съмнение. Сега е необходим един регулаторен преглед, за да се види дали това е направено. Те трябваше да оптимизират и работата на абонатните станци, за да работят по-икономично и да има по-малко разходи за етажната собственост. Имаче моето мнение е, че "Топлофикация" не лъже етажната собственост, защото има общ топломер.
- Но има и кражби?
- Има. Това чувство на неказуемост е много страшно.
- Какво е състоянието на електроенергийната система. Има опасения, че, ако повече хора преминат на отопление с , тя няма да издържи?
- Системата ще издържи. Има опасност от изключване на отдени раойни. Ако се увеличи потреблението на ток и натоварването на трафопостове, те ще започнат да изключват. След това ще отново ще се включат, постепенно ще се натоварва определения район. Това е нормално, защото системата за снабдяване е направена при други нормативи. Тогава се е смятало, че 75 на сто от блоковете ще се отопляват с парно, а не с ток. Но като цяло електроенергийната система няма да се разпадне.
- Може ли да стигне отново намаляване и дори спиране на износа на ток?
- Имаме достатъчно мощности, но имаме и по-голям ръст на потребеление, повече отколкото беше прогнозирано. Всяка година в последните четири години консумацията се увеличава с около 3 на сто. Възможно е да се наложи ограничаване на износа, ако се насложат няколко неблагоприятни фактора. Според мен ние имаме резерв за тази зима. Има обаче проблем с осигуряването на студения резерв от ТЕЦ "Варна". При нормално производство и нормално потребеление ще бъде нормално и снабдяването.
- Какви мощности са ни необходими за бъдеще?
- Има дългосрочен баланс на електроенергийната система до 2020 година - колко ток ще потребяваме и какви мощности са ни необходими в зависимост от нарастващото потребление. Нови мощности - най-вече АЕЦ "Белене" са ни необходими. Атомната енергетика няма алтернатива, включително по отношение на екологията. Нашият премир Сергей Станишев постави този въпрос в Брюксел. И друга алтернатива просто няма. Европейският съюз има вече проблем, затова се повишиха и цените, защото намаляват площите, които се използват за производство на култури за биогорива. Много спорен е въпросът и с възобновяемите източници - до колко няма да повлияят на околната среда. Не можем безразборно на всяка малка рекичка и свободно поле да слагане да поставяме малка вец или ветрогенератор. А последните години все повече държави започнаха да се ориентират към атомната енергетика. От друга страна, запасите на уранова руда са достатъчни за около 100 години.
- Каква е енергийната зависимост на държавите от ЕС. Къде сме ние?
- Статистиката на ЕВРОСТАТ показва, че ерегийната зависимост на България от други страни, е 46,2 на сто. Белгия е зависима 78 на сто, Ирландия - 90 на сто. За Гърция този дял е 72, за Испания - 81 на сто, за Кипър - 100 процента. Същият е процента за Малта - 100. Полша е 83 на сто зависима от други страни. В Германия делът е 61%. Тези, които твърдят, че големите проекти, сред които и "Южен поток", не ни трябват не са прави. Защото има заложен ръст на потребление за цяла Европа и ще ни трябва много повече газ, отколкото е капацитета на тези проекти. В момента Европейския съюз внася 76 от необходимия нефт и 40 на сто от газа. Като тенценцията е потреблението да расте.
- Има много недоволни от новата цена на газа.
- Шефът на "Газпром" вече обяви, че цената на газа до края на годината за Европейския съюз ще се увеличава. Тогава ще видим кой какво ще говори. Ние имаме изключително "удобен" договор с "Газпром". Сега "някои" се правят на изненадани и да твърдат, че има шоково покачване на газа. Има, според мен, некоректни, сред тях големи промишлени потребители и топлофикационни дружества. Това е така, защото за предишните тримесечия имахме малки повишения на цената. Защо тогава някои се правят на "ударени"?
- Основният проблемът на топлофикациите е, че не могат да си съберат вземанията.
- За "Топлофикация - София" в себестойността на топлоерегията 70 на сто е цената на газа. При сегашното увеличение като крайна калкулация - съвсем схематична, разбира се, се получава 18 на сто повишаване на топлоенергията.
- Но те са недоволни, защото ДКВЕР ще им даде 12 на сто повишаване на парното средно за страната, а те смятат, че поскъпването трябва да е 30 - 35 на сто.
- Биха могли да им разрешат 12 на сто повишение, защото в предишното тримесечие ДКЕВР е дала възможност на топлофикациите да купуват на по-ниска цена газа. Т.е. те имат 8% резерв. Затова им беше дадена тази възможност, за да могат да понесат следващото увеличение. Те са получавали повече пари от това, което са продавали като себестойност.
- Вие заявили ли сте желание да видите договора между "Булгаргаз" и "Газпром"?
- Да, вече го видях. Аз не съм специалист по договори, но смятам, че клаузи, които не трябва да се разгласяват без съгласието на другата страна, може да послужат на трети страни да знаят наши договорки. Става въпрос за национални интеиреси. Питам защо 1998 година не го публикуваха този договор? Изкараха фанфарите, казаха колко е изгоден и толкова. Ще ви предоставя моето виждане по разликата в двата договора в най-скоро време.
- Имаше наскоро спор за това къде да бъдат изградени нови ядрени мощности - на площадката на АЕЦ "Козлодуй" или АЕЦ "Белене"?
- Това са противниците на АЕЦ "Белене". Има такива, които тврдяха, че седми блок в "Козлодуй е алтернатива, сега върнаха "плочата" и казват, че двата проекта не са конкурентни, а трябва да вървят паралелно. Тези които твърдят, че има лицензирана площадка за нова мощност в АЕЦ "Козлодуй" - лъжат. Такава няма. Има предварителни проучвания, но не означава, че сме готови там да строим нова мощност. Това обаче не изключва вдигането на нови ядрени мощности в "Козлодуй". В дългосрочния баланс на НЕК е отбелязано, че трябва да имаме трета ядрена мощност от 1000 мегавата до 2020 година. Ако сега започнем да работим, до 2020 няма да можем да я имаме.
- Какво трябва да направим?
- Това може да стане с едно мотивирано предложение от министъра на икономиката и енергетиката до Министерски съвет за вземане на решение за строителство на нова мощност. Това е въпрос и на политика. И е време да се предпиеме тази стъпка.

03.10.2008

Мнения по темата: