Интервю

Боряна Шивачева:

"Ропотамо плаза" е поредната далавера

Решението на Столичния общински съвет е поредната услуга, която се направи на частника

Боряна Шивачева е председател на Сдружение "Белиз брези", което е част от общността на софийските граждански сдружения "Инициатива граждани за зелена София". Сдружението работи за запазване и подобряване на качеството на градската среда, за защита на публичната собственост, както и работи срещу презастрояването на жилищните комплекси. Сдружението е поело като своя цел и запазването на същността на жк "Яворов" като един от малкото останали квартали в София със зеленина и нормално застрояване.

Интервю на Искра Милева

- Г-жо, Шивачева, далаверата с бившия редсторант "Ропотамо" набира все по-голяма сила. Докъде стигна наглостта на сключващите сделките и унищожаването на жк "Яворов"?
- Просто един частник стъпва и в годините заема все по-стабилна позиция върху парче от общинска земя, която при това е 100% осъществено жилищно комплексно строителство и всички строителни мероприятия вече са изпълнени. Фактически частникът се оказва, че е единствен на търга на Столичната агенция за приватизация, поради което търгът се е провел в 2 тура. Първият път се е провалил, на втория се е явил сам, спечелил е без наддаване собствеността на сградата на ресторант "Ропотамо" заедно с припадащото й се право на строеж, съответното право на строеж върху общинска земя. Купувайки ресторант "Ропотамо" за 29 млн. през 1994 г., без никакви ангажименти в договора за продажба от страна на новия собственик - да запази предназначението, да поддържа, да ползва, да стопанисва ресторанта, той още тогава си е направил сметката, че прави инвестиция в бъдещ много апетитен терен и чака в годините звездния си миг да извади максимална печалба от него. Ставайки собственик на ресторанта през 1995 г. по силата на право, което има съгласно Закона за устройство на територията, той иска промяна на плана и така от 1995 г. само на застроителния план получава право да надстрои ресторант "Ропотамо" с 1 етаж и да пристрои 3 и 4 етажа отстрани. То е много по-малко от жилищната сграда, която съществува в съседство. Ресторант "Ропотамо" беше свързано-застроен със жилищен блок 73 като под сградата на самия ресторант бяха гаражите на бл. 73.
- Как така се купува ресторант, а сега ще се строи небостъргач?
- Защото, купувайки първо самия ресторант, сградата, след това инвеститорът променя плана. С промяната той получава право да пристроява и надстроява. Веднага след това на базата на този план той иска да купи земята, по силата на това, че има право на строеж, законът дава собственикът на право на строеж, т.е. да купи прилежащия на сградата терен. За този терен обаче има решение на Общинския съвет от 1996 г. за това, че му се прехвърля правото на собственост за 26% от терена, в който са бл.73, ресторант "Ропотамо", читалището, гаражите и т.н. Инвеститорът иска да строи и получава виза за 6-етажна сграда плюс тераса, която сграда не съответства на действащото градоустройство. Стига до издаване на разрешение за строеж. Разрешението му за строеж е за 6-етажна сграда, каквато по действащ план не съществува, поради което разрешението му за строеж е отменено от Регионална дирекция за национален строителен контрол. Ползвайки обаче това разрешение за строеж, собственикът вече е изсякъл около 30 дървета около "Ропотамо". Така той извършва престъпление спрямо града, ползвайки права от едно отменено разрешение за строеж. Прокуратурата, която беше сезирана от гражданите, каза, че няма основание за намеса. След това инвеститорът се осмелява и внася ново искане за изменение на плана вече с предложение да построи 100-метрова сграда - въпросната "Ропотамо плаза".
- А въпросният човек кой е?
- Въпросният човек, собственик официално по регистрите, е собственик на фирма "Интернешънъл кепитъл груп". Собственици са официално две лица - Чавдар Антонов Чернев и Евстати Борисов Гюров. В последствие през 2008 г., в дружеството като съсобственик влиза и "Сигма кепитъл мениджмънт" на Георги Белчев. Така през януари 2006 г. общинският съвет взима едно абсолютно немотивирано и нецелесъобразно решение, с което дава съгласие да се раздели общинският парцел, в който в идеални части собственици са общината и ИКГ и на базата на това разрешение вече за делба се процедира изменението на плана. То среща яростната съпротива на живеещите в жк "Яворов".
- Мотивите им...
- От 1998 г. жк "Яворов" е включен в регистъра ДОКОМО - регистър на паметниците на модерната архитектура в световен мащаб. А това, че е включен в регистрите на световната модерна архитектура обаче, не го защитава законово, тъй като жилищният комплекс не е обявен за паметник на културата по българските закони. И формирайки 2006 г. един инициативен комитет жк "Яворов", местните хора започват процедура, правят постъпления за обявяване жилищният комплекс и за паметник на българската култура.
- Обявен ли е или все още...?
- Известно време процедурата се забави. През лятото на 2008 г. Специализираният експертен съвет по опазване паметниците на културата към МК разгледа критерии за паметници на модерната архитектура. Защото до този момент в Закона за паметниците на културата не бяха включени паметници от епохата след Втората световна война. Първото, което прави НИПК, е да възложи на БАН да изработят критерии и за модерни паметници. И това лято заедно с критериите са одобрени и 6 обекта на архитектурата в България, които отговарят на тези критерии. Между тях първи е жк "Яворов". Докато жителите на "Яворов" обаче се опитват по всякакъв начин да запазят комплекса, собственикът на "Ропотамо" се опитва да изпревари включването и създаването и бърза да влезе в сила плана, който му позволява да строи 100-метрова сграда. Отделно от това, междувременно влезе в сила и общият устройствен план, който даде зелена светлина на инвеститора, тъй като зоната бе обявена за многофункционална, тоест позволява и строежът на бизнес сгради. Сега обаче тече ново обсъждане, в което на района се връща единствено определението за жилищна зона.
- Как ви се струва решението на СОС за въпросната делба, взето с гласовете на ГЕРБ и "Атака"?
- Сделката, която се направи преди няколко дни от Столичния общински съвет, е по-скоро поредната услуга, която се прави на частника. Защото, ако имаше воля да защити интереса на целия жилищен комплекс и на общината, СОС щеше да забави нещата. Самото събаряне на сградата стана незаконосъобразно. Частниците го направиха без конструктивна експертиза, която да докаже, че сградата е опасна. А конструктивната експертиза доказа обратното. Въпреки тази конструктивна експертиза главният архитект даде съгласие за събаряне на "Ропотамо". Събарянето му също беше един вид престъпление, ако не по буквата на закона, по духа на закона. Защото те се опитаха и по този начин да предпоставят разрушаването на комплекса, без да имат към този момент влязло в сила изменение на плана, което да допуска строителството на новата сграда.
- Добре, тогава чий интерес стои зад измъченото решение на СОС?
- Тези хора имат, как да кажа, те са свързани лица с много структури, включително и с кмета са свързани. Кметът е имал общи фирми с тях - "Интербулпред", "Джиенби травъл". Той е прекратил участието си в тях и сега да не ги подкрепя, но явно някой има интерес в цялата работа. Но има и друго нещо - кметът е задължен в някаква степен на тези хора за издигането си, независимо дали го признава или не.

Мнението на архитектите

Според архитекти, занимаващи се с операция "Ропотамо", последното решение на градския парламент за делба между Столичната община и инвеститора е етап от дългата история на сделката с бившия ресторант. Мнението на архитектите е, че всичките, извършени до момента сделки, са в ущърб на софиянци и на кметството. В сделките са участвали лица от всякакъкв кръг, включително и общински съветници, като са използвани и несъвършенствата на законодателството. Последният пример за работа срещу софиянци е в решението на СОС от сесията на 29 януари. Това е така, тъй като в него се третират отношения между двете страни, при вече влязъл в сила устройствен план. Парадоксалното, според архитектите е, че това става на базата на изготвена от лицензирана фирма пазарна оценка на имота, която обжалващите сделката граждански сдружения не приемат като достоверен източник на информация. Те изтъкват пет недостатъка на въпросната оценка. Според тях като цяло оценката е принципно неправилна, фактологически неточна, технически некоректна, вътрешно противоречива и преднамерено тенденциозна. От цялата тази работа излиза, че софиянци са били ощетени с между 7 и 9 млн. лв. За фактологическа неточност най-яркият пример е, че в доклада за оценката на фирмата оценителите заявяват, че не са открили невярна информация. Само две страници по-нататък в доклада обаче се вижда, че не е спомената заповедта за промяна на устройствения план на района, което е факт. Самата оценка съдържа в себе си достатъчно доказателства, за да може да бъде определена като вътрешнопротиворечива и нелогична. Това е така, защото делът на Столичната община заедно с финансовата оценка е сведен до възможния минимум, а делът на фирмата е увеличен. Става въпрос, че дяловете при финансовата оценка и тези при правото за строеж се разминават. Това ясно показва, че тази оценка е напасвана и явно манипулирана. Всичко това може да се докаже със средствата на елементарната математика, която се изучава до трети клас, твърдят архитектите.

09.02.2009

Мнения по темата: