Бизнес климатът се влошава през юни

Предприемачески оптимизъм единствено в сектора на услугите

През юни тази година общият показател на бизнес климата се понижава с 1,1 пункта, отчитат бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ), предаде Дарик. Показателят "Бизнес климат" регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите.
Съставният показател "Бизнес климат в промишлеността" през юни се понижава с 2,7 пункта спрямо предходния месец. Мненията на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията и очакванията за следващите шест месеца са по-песимистични. Продължава свиването на производствената активност и на поръчките за местния пазар и за износ. Същевременно по-песимистични са и очакванията за дейността през следващите три месеца.
Мениджърите продължават да посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. Предприятията, които предвиждат намаление на продажните си цени, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, а балансовият им показател е отрицателен - 2,9%.
В строителството през юни 2009 г. съставният показател "Бизнес климат" се понижава с 0,9 пункта в сравнение с май. Настоящата строителна активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки - като недостатъчна. Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения остават основни проблеми и за строителните предприятия, а през последните месеци се отчита и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. През следващите три месеца се очаква да продължи намалението на продажните цени в строителството.
Показателят "Бизнес климат в търговията на дребно" е с 0,7 пункта под равнището си от май. Обемът на продажбите през последните три месеца е намалил, а очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца клонят към запазване на настоящото ниво.
През юни показателят "Бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 1,5 пункта в сравнение с предходния месец поради малко по-добрите оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно търсенето на услуги се оценява като намалено през последните месеци. Очакванията за следващите три месеца са по-малко оптимистични в сравнение с май. Според мненията на предприемачите в отрасъла има съкращаване на заетите през последните три месеца, като преобладаващите нагласи са за запазване на настоящия персонал. Все пак 15% от стопанските ръководители предвиждат намаление.

27.06.2009

Мнения по темата: