"Управляват ли наркотиците твоя живот?"

Според интернет проучване на българския офис на Службата по наркотици и престъпност към ООН (СНПООН), 73% от родителите са сигурни, че децата им никога не са опитвали наркотици, докато едва 27% от тийнейджърите заявяват, че действително не са опитвали какъвто и да е било наркотик. Проучването е част от кампанията "Управляват ли наркотиците твоя живот?", направено сред 1300 ученици и родители по повод вчерашния Световен ден за борба с употребата и трафика на наркотиците. Данните бяха представени от Карла Чаварела - регионален програмен координатор на СНПООН за Югоизточна Европа, в 12-о СОУ "Иван Асен II". От анкетираните ученици 42% посочват, че са опитвали марихуана, като 31% от тях вярват, че това е и най-безвредният наркотик. За разлика от тях родителите вярват, че едва 26% от тийнейджърите пушат трева. 23% от родителите са на мнение, че учениците, които опитват наркотици, го правят най-вече защото всички го правят, а 32% от тийнейджърите казват, че употребата на наркотични вещества ги кара да се чувстват добре. На въпрос къде децата за пръв път опитват наркотици и родители, и ученици са единодушни, че купоните са най-рисковите места. 17,5% от учениците посочват, че за пръв път се сблъскват с наркотиците в училище, докато родителите на това мнение са само 0,6%. По отношение на разпространението и пазара на наркотици 80% от родителите заявяват, че не знаят колко струват различните видове наркотици и какъв е начинът им на купуване. Също така 57% не знаят кой е най-употребяваният вид наркотик у нас. В случай че детето им има проблем с употребата на дрога, 68% от родителите биха се обърнали към специализирана организация, като доверието е най-ниско към анонимните сайтове и приятелските съвети, показва анкетата.

27.06.2009

Мнения по темата: