През септември - нов проект със Световната банка

Общините да проучат нуждите от социални услуги през летните месеци, за да могат да кандидатстват с идеи по проект "Социално включване", финансиран от Световната банка. Това каза съветникът на министъра на труда и социалната политика Иванка Христова, която представи дейностите по проекта на среща, посветена на сътрудничеството между Световната банка и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предаде агенция "Фокус". Проектът ще стартира през септември. Критерий при оценка ще бъдат броят на семействата, които са на социално подпомагане и броят на децата с увреждания, без да се взема предвид доходът на семействата им. Проектът предвижда реализирането на така наречените твърди мерки, които предвиждат ремонтни дейности и строителство на детски ясли и детски градини. Целта е да се подпомогнат семействата в отглеждането на децата. Иванка Христова обясни, че с реализацията на този проект ще бъде направен опит за формиране и развитие на родителски умения. Предвидени са възможни пакети от социални услуги за бременни майки и бъдещи бащи, създаване на "Училище за родители". Предвижда се още предоставяне на медицински експерти, социални работници за ранна интервенция при раждане на дете с увреждане, услуги по семейно планиране, детска консултация, обучение, създаване на фамилни центрове. Интегрирането на деца от бедните семейства включва дори заплащане на таксите за детските градини на тези семейства, които не са в състояние да плащат.

27.06.2009

Мнения по темата: