12 Юни 2024сряда21:25 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

І. Общи условия

Чл. 1. Тези Общи условия се отнасят за корпоративния уебсайт на вестник „ДУМА”, намиращ се на уеб адрес: www.duma.bg. Сайтът е собственост на „ДУМА ПРЕС“ ЕООД.

Чл. 2. Преди да използва този сайт и услугите, предлагани в него, всеки потребител, е необходимо да прочете внимателно тези Условия за ползване. Те представляват ДОГОВОР между потребителя и „ДУМА ПРЕС“ ЕООД, с които всяко лице може да получи правото да ползва сайта за лични и нетърговски цели. Чрез достъпа до интернет страницата на вестник „ДУМА”, потребителят се съгласява да бъде обвързан с настоящите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

Чл. 3. С преминаването през който и да е линк на страница в сайта на вестник „ДУМА”, потребителят декларира, че е запознат и ще спазва условията за ползване на сайта. Тези условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от „ДУМА ПРЕС“ ЕООД, без специално уведомяване на потребителите. При използването на услугите на сайта потребителят се задължава да спазва както настоящите общи условия, така и всички условия, поставени от законодателството на България и международното законодателство, дори да не са изрично упоменати в настоящия документ.

ІІ. Основни понятия

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия за ползване долупосочените термини са използвани със следното значение:

1. УЕБСАЙТ / САЙТ – виртуален информационен ресурс, уебсайтът на вестник „ДУМА”, намиращ се на уеб адрес: www.duma.bg, който представлява обособено място в глобалната мрежа Интернет, достъпно посредством своя уникален уеб адрес, съдържащо различна информация като файлове, изображения, мултимедия, текстове, звук, бази данни и / или други.

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА – обособена част от уебсайт, съдържаща програми, текст, звук, графики, изображения и други материали.

3. НЕПОЗВОЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ - действия или бездействия, които представляват компютърни престъпления или нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Това могат да бъдат смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, изпращане на нежелана поща, осъществяване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, разпространяване на чужди пароли или кодове за достъп, извършване на всякакви действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, кражби на данни, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

4. ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва уебсайта и услугите, предоставяни чрез него.

5. УСЛУГИ – те включват, но не изчерпателно:

а) достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта;

б) участие във форумите на сайта;

в) създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта;

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА – това са всички текстове, графики, системи на потребителски и визуален интерфейс, снимки, запазени марки, лога, звуци, музика, художествени произведения, компютърни кодове, както и всякаква друга информация, независимо от нейния вид, формат и предназначение. Това включва дизайна, структурата, селекцията, координацията, изображенията, подредбата на съдържанието. Всички те се притежават от „ДУМА ПРЕС“ ЕООД и в този смисъл са защитени от действащото законодателство в областта на интелектуалната собственост, защитата на търговските марки, защитата на авторското право и другите защитени от закона обекти. Затова, ако не е изрично и предварително разрешено от собственика на сайта, никаква част от сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, публикувана или разпространявана по какъвто и да е начин под каквато и да е форма. Копиране на информация от сайта може да бъде извършвано само при спазването на изискванията на чл. 6, ал. 3 от настоящите Условия за ползване и на действащото законодателство.

ІІІ. Предмет

Чл. 5. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД предоставя на потребителите услугите (които могат да бъдат едностранно изменяни от собственика на сайта без предизвестие и без предварително уведомяване), посочени в чл. 4, т. 5 от настоящите Условия за ползване при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията на действащото законодателство и на настоящия договор.

ІV. Авторски права

Чл. 6. (1) Всички права върху съдържанието на сайта на вестник „ДУМА” са запазени и принадлежат на „ДУМА ПРЕС“ ЕООД. Ползването на части от това съдържание за публикация или разпространение или за целите на друго търговско начинание, може да стане само след получаване на изрично предварително писмено съгласие от „ДУМА ПРЕС“ ЕООД.

(2) Всяко неразрешено ползване на съдържанието на сайта, свързано със засягане на защитените права представлява закононарушение и ще бъде незабавно прекратявано чрез сигнализиране на компетентните органи и чрез всички други средства, предвидени в действащото законодателство.

(3) Информацията на сайта може да бъде копирана само при спазване на следните кумулативни условия:

а) да не се премахват знаците, удостоверяващи право на собственост, авторско или друго право;

б) информацията да се използва само за лична, нетърговска и информационна цел;

в) информацията да не бъде копирана, възпроизвеждана и разпространявана и да не бъде даван достъп до нея по какъвто и да е начин, на какъвто и да е носител;

г) информацията да не бъде изменяна и да не й бъдат правени модификации.

(4) „ДУМА ПРЕС“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието или информацията, предоставена на сайта от трети лица. На сайта може да има препратки, връзки или пренасочвания към други интернет страници, поддържани от трети лица, за чието съдържание или функциониране „ДУМА ПРЕС“ ЕООД не носи отговорност. На тези страници може да има нерегламентирано съдържание, което не отговаря на изискванията на закона или да съдържа софтуер, който да увреди компютъра на потребителя. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД не носи отговорност и ако потребителят реши да посети интернет страници, поддържани от трети лица, той прави това изцяло на свой риск.

V. Конфиденциалност

Чл. 7. Лична информация, чрез която може да бъде идентифициран конкретен потребител, няма да бъде предоставяна на трети лица. Това не се отнася за случаите, когато компетентните органи изискват такава съобразно действащото законодателство. Обобщена информация може да бъде използвана за статистически цели и подобряване, разширяване и усъвършенстване на предоставяните услуги.

VI. Права и задължения на страните

Права и задължения на „ДУМА ПРЕС“ ЕООД

Чл. 8. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД предоставя възможност на потребителите да разглеждат сайта и полага дължимата грижа за поддържането му.

Чл. 9. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД може да откаже да публикува или да премахне или да блокира достъпа до изпратен от потребител материал по всяко време и без предварително предизвестие.

Чл. 10. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД може по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени на всички услуги, предлагани на сайта.

Чл. 11. (1) „ДУМА ПРЕС“ ЕООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на непозволени действия на трети лица, нито за щети, дължащи се на грешки, неуспешно изпълнение, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, компютърен вирус и др.

(2) „ДУМА ПРЕС“ ЕООД не носи отговорност за мнения, изразени в Интернет - форума на изданието на вестник „ДУМА”.

Чл. 12. „ДУМА ПРЕС“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително уведомяване да:

1. променя, прекъсва и да преустановява достъпа до сайта, по собствена преценка;

2. да променя сайта;

3. да прекъсва работата на сайта по технически причини.

Права и задължения на потребителите

Чл. 13. Потребителите се съгласяват и приемат настоящите Условия за ползване.

Чл. 14. Потребителите имат правото да ползват предоставените от сайта услуги при стриктно спазване на изискванията на действащото законодателство и на настоящите Условия за ползване.

Чл. 15. (1) Потребителите нямат правото при ползването на този сайт да:

1. извършват непозволени действия по смисъла на чл. 4, т. 3 от настоящите Условия за ползване;

2. нарушават авторското и другите защитени от закона права;

3. да използват информацията от сайта за търговски цели;

4. да променят и модифицират информацията и съдържанието на сайта;

5. да търсят и проследяват информация за другите потребители на сайта;

6. да предоставят материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство или на морала.

(2) При неспазване на горните изисквания, както и при извършване на всяко друго неупоменато по-горе нарушение на действащото законодателство, достъпът на потребителя, извършил нарушението, до сайта ще бъде едностранно преустановен и ще бъдат сезирани компетентните органи.

Чл. 16. Отговорност за съдържанието на всички реклами, фигуриращи на сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, носят единствено съответните рекламодатели.

VII. Други

Чл. 17. Всички въпроси и спорове, възникнали във връзка с ползването на сайта, ще бъдат разглеждани и решавани съобразно законите на Република България и действащото европейско законодателство, независимо от правото на други държави.

Чл. 18. Относно всички неуредени въпроси се прилага действащото законодателство.

Чл. 19. Невъзможността на „ДУМА ПРЕС“ ЕООД да следи стриктно за спазването на настоящите Условия за ползване няма да се възприема като отказ от страна на „ДУМА ПРЕС“ ЕООД от права.

Чл. 20. Цялата информация на този сайт подлежи на промяна без предизвестие.

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ