10 Декември 2023неделя15:26 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

Спомен

Акад. Ангел Балевски - учен, енциклопедист и патриот

Мисълта му течеше като свеж ручей, говореше ясно, кратко, красиво

/ брой: 183

visibility 71

Георги Йорданов

Всякога, когато мисля за одарени и заслужили българи, в съзнанието ми се откроява образът на академик Ангел Балевски. И ми е трудно да намеря най-точните думи, за да споделя възхитата си от големия родолюбец, от прекрасния човек. Защото интелектуалната висота и нравствената чистота на забележителния учен, съчетани с ерудиция, достигаща енциклопедични измерения, го очертават като рядко срещаща се личност. Безспорно е: делото му не е мимолетно и идни поколения ще тачат името му.
Съвременните средства за информация позволяват лесно да се проследи почти едновековният жизнен път на видния българин. Роден е в будния балкански град Троян, има злочестата съдба на хиляди български деца, изгубили в пламъците на Първата световна война бащите си. Майката вдовица, въпреки оскъдицата, с двете си жилави ръце ще осигури на любознателното си момче достъп до знанието. Мизерните условия няма да попречат на будния младеж да завърши Немската политехника в Бърно, да специализира във Виена и с диплома на отличник да се влее в редицата на малцината български инженерни специалисти, ратуващи за технически прогрес на изостаналото ни,

преживяло две национални катастрофи отечество

Малката софийска фабрика за метали скоро става тясна за професионалните мащаби на специалиста европеец. Едва 35-годишен, Ангел Балевски е избран за професор в Софийската политехника. Основава и бързо развива Катедра по механична технология и фабрична организация. Нека си представим какво означава усилието да се подготвят инженери за фабрична организация след разрухата от втория световен пожар през отминалия век. Но младият специалист не спира дотук. Той основава катедра ДМеталознание и технология на металитеУ, която ръководи цели четири десетилетия. Предприемчивият му дух и европейското мислене са в основата на бързо развиващите се катедри "Технология на машиностроенето и металорежещите машини", "Текстилна техника", "Организация и икономика на машиностроителното производство", ДАвтоматизация на дискретното производство" и т.н.
Любимият професор на студентите пет години е заместник-ректор и 12 години ректор на добилия международна известност Висш технически институт - София, днешния най-престижен и голям Технически университет. Хиляди инженери и организатори на модерни, високотехнологични производства и дейности са признателни на своя преподавател и възпитател. Чувал съм учени, достигнали върхове в своята специалност, и висши ръководители в промишлеността и държавното управление да се обръщат към него с най-драгоценната дума Ц ДУчителю!У. И ми е ставало мило, защото е прекрасно, че освен тъй често срещаната днес неблагодарност, има хора, които не забравят стореното за тях добро.
В летописа на жизнения път на Ангел Балевски е отбелязано, че през 1951 г. е избран за член-кореспондент, а през 1966 г. - за академик на Българската академия на науките. В продължение на две десетилетия (1968-1988) той оглавява тази най-голяма научна институция на България. През този период служебните ми ангажименти ми даваха възможност да добия непосредствена представа за организаторската му дарба. Той беше установил искрени отношения с колегите си, намираше верния подход към всекиго, независимо от личностните различия на хората от Академията и нейните институти и поделения. Участвал съм в не едно заседание на академичното ръководство, в сесии на Общото събрание на БАН. Всякога се впечатлявах от компетентното и ефективно ръководство на председателя на Академията, който умееше да създава добронамерена и конструктивна обстановка при обсъждането и на най-сложни теми и програми. Колегите му академици, член-кореспонденти, научни сътрудници го обичаха и уважаваха.

Авторитетът му сред учени

събеседници, дори и опоненти заслужено нарастваше. Не съм го виждал намусен, сърдит или груб. С лекота и свеж хумор обобщаваше и успокояваше горещи спорове. Правеше верни изводи и предложения за решения. Мисълта му течеше като свеж ручей, говореше ясно, кратко, красиво. Служеше си с примери и образи от античната, българската, руската, немската литература и изкуство. Спокойната творческа атмосфера, която цареше около него, допринасяше за ползотворно разгръщане на научния потенциал, за израстване на талантливи изследователи в многобройните научни институти. Мнозина сътвориха резултати, съизмерими с високи образци на науката. Няма съмнение, че годините, през които акад. Балевски ръководеше БАН, са най-плодотворните в нейното развитие. През това време Академията, висшите училища, ведомствените институти и развойните средища извоюваха висок международен престиж на българската научна мисъл и практика. В БАН се подготвяха проекти и разработки за напредъка на държавата.
Неведнъж учените предпазваха правителството от вредни за бъдещето решения. Знайно е например, че години наред Николае Чаушеску натискаше да се строи ВЕЦ на р. Дунав. Някои мои колеги угоднически възприеха идеята. Но под ръководството на Ангел Балевски учени от БАН доказаха, че това би било беда за крайдунавските селища, че хиляди хектара плодородна мизийска земя завинаги ще бъде изгубена или опустошена. Внесохме доклада в Политбюро на ЦК на БКП и фаталното намерение беше осуетено. Това е само едно от доказателствата за незаменимата роля на създадената преди близо век и половина Българска академия на науките.
Акад. Ангел Балевски беше високоорганизиран и отговорен ръководител. Той продължи научноизследователската си дейност и я увенча с новаторски резултати. Под умелото му ръководство Институтът по металознание стана известен и извън пределите на страната. Плод на дълбоко и оригинално научно познание и на огромно творческо усилие стана методът за обработка на металите с противоналягане, патентован като световно научно постижение под името ДМетод на Балевски Ц ДимовУ. Много изобретения и патенти на сътрудници в института произтичат от този уникален метод и са осъществени под ръководството на акад. Балевски, наречен още приживе Дбаща на българското металознаниеУ.
Принос в световната наука и технология, методът "Балевски Ц Димов" успешно се прилагаше в десетки водещи в технологиите държави и беше реализиран в най-големи производствени мощности. За съжаление през последните години поради немара и късогледи действия на някои учреждения страната ни не използва огромните възможности и ползи от този забележителен научен и технологически подвиг. А и работата на Института по металолеене "Академик Ангел Балевски" се препъва във финансови и организационни пречки, които управляващите създават в живота на БАН - най-влиятелната ни научна общност.
Научните и художествените ценности придобиват особено значение, когато предизвикват благоприятен отзвук и признание

извън родните предели

Пример за това е творческото дело на акад. Балевски. Той се ползваше със заслужен международен авторитет. Чуждестранни научни академии и престижни университети го избираха за свой почетен член или доктор. Това бе висока оценка за ролята и мястото на българската наука. Под ръководството на своя уважаван председател БАН разви значими фундаментални изследвания и развойна дейност, в резултат на които страната ни зае предни позиции в електрониката, биотехнологиите, металокерамиката, космическото приборостроене, атомната енергетика, информационните технологии...
Големият учен Ангел Балевски беше и отговорен общественик и държавник. Две десетилетия той беше избиран за член на Държавния съвет на републиката, участва активно в ръководството на основните обществени организации, в законотворческата работа на няколко български парламента.
Заразителен беше неговият патриотичен жар. Той насърчи учените българисти и славяноведи, създаде условия да се издадат многотомната "История на България" и десетки академични публикации с непреходна стойност. Организира важни международни научни форуми. Мъжествено и аргументирано заедно с видните ни историци отстояваше историческата истина за 13-вековния път на нашата държава, за световноисторическото значение на делото на светите братя Кирил и Методий и на българската писменост. Мотивирано отблъскваше всякакви посегателства върху изконните ценности на българската нация; противопоставяше се на опити на македонизма и неговите поддръжници да изопачават исторически факти. Разнопосочната народополезна дейност на акад. Ангел Балевски е още едно потвърждение на дълговечната истина: хуманистът е и добър гражданин на своята държава, верен следовник на предците, изковали нейната мощ и слава.
Съвременният прогрес ограничава възможностите на люде с многостранни интереси да се проявяват едновременно в науката и техниката, в производството и в изкуството. Някои смятат, че след Алберт Айнщайн и Антоан дьо Сент Екзюпери е много трудно да се появят енциклопедисти със световна значимост. Това може би е вярно. Ала има даровити личности, които, за чест на съвременниците си, проявяват качества на енциклопедичност. Такъв е акад. Ангел Балевски.

От книга първа от трилогията "Притаени мигове"
Издателство "Захарий Стоянов", 2023 г.


Икономиката порасна с 1,8 %

автор:Дума

visibility 646

/ брой: 238

Публикуваха нови документи за етежната собственост

автор:Дума

visibility 835

/ брой: 238

Цената на винетките без промяна

автор:Дума

visibility 607

/ брой: 238

Продажници

автор:Александър Симов

visibility 833

/ брой: 238

Епична некадърност

автор:Александър Симов

visibility 816

/ брой: 238

Плесница за САЩ

автор:Юри Михалков

visibility 783

/ брой: 238

Вяра

автор:Дума

visibility 829

/ брой: 238

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ