16 Юли 2024вторник13:10 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

Мнение

Когато държавата е превърната в держава

За управлението, контрола и връзката им с народа

/ брой: 213

автор:Славчо Кънчев

visibility 2164

Славчо КЪНЧЕВ*


"Пребъдва мъдростта на онзи, чиито дела стоят по-горе от мъдростта му. Не ще пребъде мъдростта на онзи, чиято мъдрост стои по-горе от делата му."

Раби Ханина бен Доса (I в. пр.н.е.), юдейски мъдрец

Дали отново реанимираната полемика какво да е държавното устройство на България - парламентарна или президентска република, е актуалната призма, през която би следвало да бъде анализирана обществено-политическата действителност у нас? И тази алтернатива да бъде разглеждана като единствено съдържаща смислов потенциал за избор, с оглед благоденствието - духовно и материално, на българския народ. Или това е парекселанс казус от територията на психологията на преднамереното влияние, чиято конкретна задача е да продължи без прекъсване процеса на заблуждаване на суверена, че той обитава страна, чиято държавност съответства в максимална степен на републиканската парадигма за управление?

През 1981 г. у нас имаше поредица от официални мероприятия за 1300-годишнината от създаването на българската държава. И тогава, и сега "българската държава" е едно от най-често срещаните словосъчетания в публичния дискурс.

Каква е етимологията на думата "държава"? Тя идва от "държа в ръцете си" във всички славянски езици. Още в първото издание на "Толкавый словарь живаго великорусскаго языка" (1863-1866) на Владимир Иванович Дал като едно от значенията на "держава" е дадена "една от регалиите, златното кълбо с кръст отгоре, царската ябълка". На всички официални изображения на руски царе те държат в ръцете си "держава".

За глагола "держать" или още "держивать" същият речник като смисъл дава: "хващам или захващам, без да пускам; пазя, удържам" и пр. в същия близък смисъл.

В Речник на българския език, т. 4, издание на БАН, 1984 г., глаголът "държа" има дадени 30 значения. Сред тях "служа за опора на нещо, поддържам", "продължително, трайно задържане", "пазя нещо или някого с определена цел", "полагам големи грижи, старая се да стане нещо, да се извърши нещо; залягам". За "държава" в същия речник е даден смисъл на "политическа организация на обществото".

Неписаната конституция

Реалността доказва по незаобиколим начин, че държавата е сложна система, определена от динамичното взаимоотношение на субектите, които са градивните й елементи.

Именно в процеса на функциониране на държавността най-ясно проличава разминаването между схоластичните теории, изложени в множество научни трудове по държавно устройство, както и конституционно право, и неписаната конституция.

Това понятие "неписана конституция", различаващо се от писания основен закон, въвежда във философията на правото деецът на немското работническо движение, дребнобуржоазният социалист, родоначалникът на една от разновидностите на опортюнизма в работническото движение - ласалиантството, Фердинанд Ласал.

Неписаната конституция представлява онази съвкупност от приложения в практиката на самата писана конституция, на цялата нормативна база, често твърде фриволно тълкувана от магистратите в съдебната сфера, на социалните взаимоотношения на отделните членове на обществото.

Относителната тежест на отделните компоненти на политическия пазар определя динамиката в неписаната конституция. Тя не е статична конструкция, а отразява съотношението на силите между партийните функционери по високите нива, бюрократичната общност, кръговете на икономически интереси, и гражданите.

Този термин - "политически пазар", отразява една реалност, която вече близо тридесет и три години не функционира в полза на гражданите. Това е така, понеже е нарушена демократичната система за държавно управление, и по-точно неговият републикански дух е напълно елиминиран. Въпреки че поне номинално българската държавност е категоризирана като "република".

В древната Римска република във взимането на държавни решения са участвали и гражданите (без жените, робите и чужденците). Затова римският оратор, политик и писател Цицерон заключава: "Rest publica est rest populi" - "Държавните дела са дело на народа".

Именно доминирането на републиканския елемент в държавното управление е не само 

необходимото, но и достатъчно условие 

една обществено-политическа система да е демократична. Ако използваме една мисъл на шестнадесетия президент на САЩ Ейбрахам Линкълн, то тя е "Управление на народа, от народа, за народа".

Системата на представителната демокрация обаче създава значителни възможности за нарушаване на първия, а оттам и на третия принцип от триединната сентенция на Линкълн.

Когато липсва законова нормативна база за осъществяване на действен контрол от страна на гражданите върху трите сфери на властприлагане по времето между изборите, то, както доказва цялата история на човешката цивилизация, твърде често управленският потенциал бива използван за задоволяване на лични амбиции и користни интереси от материално и/или психологическо естество. Т.е. лицата, на които в условията на представителна демокрация са били делегирани властови пълномощия, престават в своите действия да се ръководят единствено от интересите на народа. Следователно управлението престава да е "на народа". Оттук автоматично и по незаобиколим начин следва, че такова ръководене на държавните дела престава да е и "за народа".

Именно за да се освободят от "оковите" на контрола и - още по-страшно - от евентуални тежки санкции заради извършването от тяхна страна на ненародополезно държавно управление, създателите на настоящата българска конституция изхвърлиха всички съществуващи в предишния основен закон, приет през 1971 г., т.нар. живковска конституция. Става дума за действени антиелитарни положения, които, поне номинално, създаваха законова основа за контрол от страна на управляваното мнозинство от граждани върху управляващото малцинство.

Премахнати бяха чл. 7, който гласеше: "Народните представители и съветници са отговорни и се отчитат пред своите избиратели. Те могат да бъдат отзовани и преди срока, за който са избрани", както и беше изваден от политическата практика, а и от самата нова конституция, с претенцията да е "демократична", чл. 128: "Съдиите и съдебните заседатели са изборни. Те могат да бъдат отзовани и преди срока, за който са избрани".

Съвсем преднамерено в сегашната конституция не бяха положени много правни положения, съществуващи в чуждестранни основни закони, които притежават потенциал за осъществяване на контрол от суверена върху сферата на държавното управление.

В редица държави самите конституции са 

приети едва след всенародно одобрение

Посредством такава процедура са приети конституцията на Петата френска република през 1958 г., конституцията на Руската федерация през 1993 г., на Казахстан - 1995 г. Върху африканския континент само за периода от 1989 до 1993 г. 16 държави приемат своите конституции посредством процедура за всенародно допитване. Дори в някои от тях гражданите са имали възможност да участват и в съставянето на текста на основния закон. Най-новият пример е Тунис, където конституцията беше приета през юли 2022 г.

Българските граждани не притежават това право. Освен това тематиката на въпросите, по които може да се произнасят те, е силно стеснена спрямо чуждестранните практики. Освен че на референдум не могат да бъдат разглеждани въпросите от компетенция на Велико Народно събрание, чл. 9, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГ) налага широк диапазон от рестрикции относно разискваните теми.

Например изискуемият минимален брой валидни подписи на инициатори за приемане на нов закон или за промяна на съществуващ е 400 000, докато в Швейцарската конфедерация, с близо 2 млн. души по-многобройно население от България, той е 50 000. В Швейцария няма срок за събирането на подписите, у нас е само 3 месеца. В много американски щати срокът е от 12 месеца до безсрочен. Освен това в България, за да бъде признат референдумът за валиден, е необходимо в гласуването да са участвали минимум толкова гласоподаватели, колкото е бил броят им на последните парламентарни избори. В Швейцария няма изискуем минимум на участниците в референдума.

Възвръщането на властовия потенциал в неговия първодържател - българския суверен, е трудна задача. Но, както е прозрял древният китайски мислител Конфуций: "Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост". По мирен път или със сила.

  • * Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България      

 


Последвайте или харесайте в-к "ДУМА" във ФЕЙСБУК   --> ТУК <--

Споделяйте нашите публикации.

 

 

 

 

Застрахователи не покриват щети

автор:Дума

visibility 179

/ брой: 133

НСИ отчете 2,5% годишна инфлация през юни

автор:Дума

visibility 167

/ брой: 133

БНБ отчита бум на фалшивите банкноти

автор:Дума

visibility 168

/ брой: 133

По-малко и по-скъпо винено грозде тази година

автор:Дума

visibility 174

/ брой: 133

Германия прехвърля 800 000 войници

автор:Дума

visibility 192

/ брой: 133

Френската левица опитва да състави кабинет

автор:Дума

visibility 179

/ брой: 133

Диктаторът Фухимори кандидат за президент

автор:Дума

visibility 177

/ брой: 133

Накратко

автор:Дума

visibility 126

/ брой: 133

Код "Пожар"

автор:Ина Михайлова

visibility 160

/ брой: 133

Вода в пясъка

автор:Евгени Гаврилов

visibility 173

/ брой: 133

Евро 2024 - в историята

автор:Марин Милашки

visibility 193

/ брой: 133

Преди да теглим потребителски кредит

автор:Дума

visibility 154

/ брой: 133

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ