07 Юли 2022четвъртък20:36 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес ще духа до умерен североизточен вятър и температурите навсякъде ще се понижат. Преобладаващите максимални ще са между 25°С и 30°С. Краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има на много места в източната половина от страната. Над западната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Днес ще духа до умерен североизточен вятър и температурите навсякъде ще се понижат. Преобладаващите максимални ще са между 25°С и 30°С. Краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има на много места в източната половина от страната. Над западната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.

Интервю

Проф. Диана Ковачева: Стотици се жалват от колекторите

Решаването на проблема с вечния длъжник може да стане чрез приемане на закон за личния фалит, казва националният омбудсман

/ брой: 29

автор:Мая Йовановска

visibility 406

Интервю на Мая ЙОВАНОВСКА


- Проф. Ковачева, изпратихте писмо във връзка с инициативата на вицепремиера Корнелия Нинова за законопроект, който да регулира дейността на колекторските фирми. Вие също предлагате законодателни мерки. Каква защита е необходима на гражданите и какви са основните проблеми, свързани с тази дейност, които хората споделят?

- В писмото си поздравих министъра на икономиката за инициативата и заявих готовност за включване на експерти от институцията на омбудсмана в работна група за изработване и обсъждане на текстове с цел по-пълна защита на гражданите в отношенията им с фирмите за събиране на вземания. От стотиците жалби, които получаваме относно колекторските фирми, оплакванията са свързани основно с неуведомяване за прехвърляне на дълга; прехвърляне на погасени по давност вземания; упражняван непрестанен психически тормоз върху тях и техни близки с цел събиране на задължение (всекидневни и многобройни телефонни обаждания, при това рано сутрин или късно вечер, както и в почивни и празнични дни, заплахи); начисляване на такси и неустойки, които не са предвидени в основния договор; липса на коректна информация относно задължението, което необяснимо нараства.

В тази връзка отбелязах и основните моменти, които трябва да залегнат в законопроекта, а именно: вземанията срещу потребител да са непрехвърлими, освен ако същият не е дал изрично и в писмена форма съгласието си за това, при това преди прехвърлянето и в индивидуално уговорена клауза в договора; задължително предоставяне при поискване от страна на длъжниците на коректна и точна информация какво са изплатили и какво остава да дължат; уведомяване за прехвърлянето от предишния кредитор, като се посочи кой е новият кредитор; основание и падеж на вземането; общият размер на дължимата сума; общият размер на платената сума; банковата сметка на кредитора; ограниченията за новия кредитор да начислява такси, неустойки, санкции и лихви, които не са предвидени в договора; създаване на специален регистър на фирмите за събиране на вземания; подробно описание на процедурата по несъдебно събиране на задължението с предвидени изрични забрани и ограничения за колекторите; предвиждане на глоби и санкции при неспазване на законовите разпоредби; засилване на контрола, като се предвиди например прекратяване на регистрацията при няколко нарушения.

- Казвате, че България е единствената в ЕС, която не предоставя възможност на длъжниците, които обективно и трайно не могат да погасяват своите задължения, да решат проблема си. Как този въпрос може да бъде решен? 

- Решаването на проблема с вечния длъжник може да стане чрез приемане на закон за несъстоятелността на физическите лица, по-известен като закон за личния фалит. България остава единствената държава в ЕС, която няма такъв закон и намирам за необходимо да се предприемат нужните законодателни мерки, за да се даде "втори шанс" на гражданите, шанс да продължат на чисто живота си. 

- Непосилни ли станаха цените на тока, парното, водата? Какво показват сигналите?

- Разходите за комунални услуги се оказват непосилни не само за социално уязвимите групи, но и за много по-широк кръг домакинства, още повече, че по време на КОВИД-19 много хора загубиха работата си. На 3 декември м.г., в първия ден от работата на 47-ото НС, обърнах внимание на народните представители върху множеството жалби и сигнали срещу високите цени на природния газ, електрическата и топлинната енергия в условията на пандемия. Настоях да се въведат ефективни мерки, които да гарантират на гражданите достъп до енергийните услуги за периода в епидемична обстановка, като например, замразяване на енергийните цени за зимните месеци; удължаване срока на плащане на задълженията към доставчиците на обществените услуги; забрана за изключване на услугата при неплащане на задължения, с възможност за разсрочване на последните; намаляване на ДДС за енергията в Закона за данък върху добавената стойност.

През декември и януари се обърнах към министър-председателя да се разработят възможно най-скоро мерки за компенсация на битовите потребители на природен газ със задна дата - от началото на отоплителния сезон през октомври 2021 г. до края на март 2022 г. МС одобри програма за компенсиране на битовите потребители на природен газ, действието на която може да продължи до март 2022 г.

През м.г. най-много са жалбите в сектор "електроснабдяване", предимно свързани с некачествено електроснабдяване, което в условията на пандемия възпрепятства работата и обучението онлайн, затруднява и домакинствата, които се отопляват на ток.

- Призовахте мобилните оператори да не вдигат цените. КЗП забрани поскъпването за две години. Очаквате ли компаниите да спазят съдебното решение? Какви оплаквания постъпват срещу телекомите?

- Със заповедите на КЗП бе спряно намерението на "Теленор" и А1 да вдигнат цените на услугите с инфлацията за две години назад, а не индексацията по принцип, тъй като в типовите им договори и общи условия е разписано, че имат единствено възможност да индексират цените с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година. Срещу "Виваком" не бе издадена заповед, тъй като те заявиха, че увеличението на цените ще е само с размера на индекса за 2021 г. Препоръката, която отправих към мобилните оператори, бе в ситуация на извънредна епидемична обстановка да не бъдат променяни цените на телекомуникационните услуги.

Към момента, с определения на Административен съд София-град се оставиха без уважение исканията на "Теленор" и А1 за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедите. Спорът не е разгледан по същество.

След като HCИ обяви средногодишния индекс на потребителските цени за 2021 г., от "Teлeнop" бе съобщено, че ще повишат цените на услугите си,  но само с инфлацията за предходната година, т.е. допустимото по разписаните правила. "A1 България" вероятно ще предприеме същите действия. Гражданите се оплакват основно от завишени сметки, подвеждаща или липса на информация при сключване на договори, както и от качеството на услугите.

- Кои са най-тежките случаи на нарушения на правата на хората, които сте спрели?

- Когато има нарушение, съм длъжна да реагирам, не деля случаите на тежки или по-леки. Имало е случаи, в които се самосезирам - извършваме проверки, пиша становища, препоръки. Показателно е, че всяка втора моя препоръка е взета под внимание, но остава още много работа. Шест пъти, само в рамките на 2021 г., КС обяви за противоконституционни разпоредби, за които го сезирах.

Атакувах и пожизнено намалените пенсии, всеки момент очаквам да излезе решението. Кодексът за социално осигуряване от години дава възможност за пенсиониране до година по-рано от възрастта при наличие на нужния стаж. Повод за реакцията ми са множество сигнали и жалби на граждани, които търсят съдействието ми срещу наречения от тях "дискриминационен" и "несправедлив" текст в кодекса, който ги "наказва" до живот да получават с 4,8% по-малка пенсия, при положение че имат необходимия осигурителен стаж, но са се пенсионирали с една година по-рано. Затова сезирах КС с искане за установяване на противоконституционност на пожизненото намаляване на пенсията на граждани, пенсионирали се до една година по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО при наличие на целия изискуем осигурителен стаж. Разпоредбата "пожизнено" противоречи на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 и чл. 16, както и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията и на преамбюла на основния закон.

Подкрепям възможността гражданите да упражнят право на пенсия по-рано от предвидената за това възраст, но така приетата разпоредба противоречи на принципа на правовата държава и поставя хората, избрали да се възползват от възможността, в по-неблагоприятно положение. Неравностойното третиране е по отношение на лицата, които имат право на ранно пенсиониране и които получават намален размер само до навършване на общата възраст, а не пожизнено. Още повече, че гражданите, които могат да се пенсионират съгласно оспорената норма, са изпълнили изцяло условието за осигурителен стаж и са поставени в по-неблагоприятно положение и от лицата, които също са изплатили напълно дължимите си осигуровки, но тъй като и възрастта им съответства на изискванията на чл. 68, ал. 1 от КСО, са придобили пожизнено право на пенсия в пълен размер. Според мен това решение е дискриминационно, несправедливо и ограничаващо социалните права.

- На какво ви научиха гражданите?

- Гражданите стават все по-взискателни към институциите, отстояват докрай правата си и са чувствителни към най-малката несправедливост. Реагирам на всеки сигнал или жалба, проверяваме всеки случай.

Институцията на омбудсмана е своеобразен барометър на недоволството и на всички важни обществени проблеми. Давам гласност винаги, когато има нарушение на човешки права и интереси. Съдействам институциите да бъдат по-близо до гражданите, да допринасят за спазване на баланса между техните правомощия и правата на хората. И съблюдавам защитата на основните права да съответства на всички международни и европейски стандарти.


ДИАНА КОВАЧЕВА е родена в София. Завършва право в СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по право на Европейския съюз и съдебна система, Университет Нанси II, Франция. Доктор е по международно право и международни отношения. Между 2002 и 2011 г. е директор на "Трансперанси Интернешънъл" - България. Министър на правосъдието от 2011 до 2013 г. През 2016 г. става заместник-омбудсман, през май 2020 г. с голямо мнозинство е избрана за национален омбудсман на България.

ЕК одобри 11 млрд. евро за България до 2027 г.

автор:Дума

visibility 70

/ брой: 130

Политическата криза може да забави растежа у нас

автор:Дума

visibility 106

/ брой: 130

Официално откриват газовата връзка с Гърция?

автор:Дума

visibility 131

/ брой: 130

47 ранени полицаи на протеста в Скопие

автор:Дума

visibility 96

/ брой: 130

Незаконни мигранти в български камиони

автор:Дума

visibility 79

/ брой: 130

Латвия връща военната служба

автор:Дума

visibility 117

/ брой: 130

Логичен край

автор:Дума

visibility 87

/ брой: 130

Европа се нуждае от ядрената енергия

автор:Дума

visibility 96

/ брой: 130

Богатите купуват бункери

автор:Дума

visibility 100

/ брой: 130

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ